Enerji Kimlik Belgesi

Tüm Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunludur

Enerji Kimlik Belgesi; Binaların Enerji Performans Durumunu gösteren beyaz eşyalarda bulunan enerji etiketi gibi bir Kimlik belgesidir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcaksu için yıllık ne kadar enerji harcadığını göstermesinin yanı sıra Binada salınan Sera Gazı miktarını ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı durumunu da gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En İyi Enerji Sınıfını, G ise En Kötü Enerji Sınıfı durumunu temsil eder. Yukarıda sıralanmış tüm yıllık net enerji tüketimleri için ayrı ayrı Enerji sınıfı durumunu gösterir.

Aslında Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan ortalama enerji tüketimini göstermektedir. Hesaplamalar söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan aydınlatma üniteleri, daire içindeki split klimalar, beyaz eşyalar, ocaklar, ana ısıtma elemanı haricindeki bireysel ısıtma cihazları (elektrikli soba vb.) hesaplamalara katılmamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar 1 ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken mevcut binalar 1 ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır. Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2017 yılına kadar Türkiyedeki tüm binaların Enerji Kimlik Belgeleri tamamlanmış olacaktır.

2017 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir. Ayrıca enerji verimliliği strateji planına göre 2017 yılından sonra Enerji Kimlik Belgesindeki karbon salım oranı tanımlanan asgari değerin üzerinde olan binalara idari yaptırım uygulanacaktır. 

Neden Enerji Kimlik Belgesi Alınmalıdır? 

Her şeyden önce Kanuni Zorunluluktur. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27539 Sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğince Zorunlu Hale getirilmiştir.
> Alım, Satım, kiralama gibi işlemlerde tercih sebebidir.
>Enerji Yatırımlarının doğru yere yapılmasını sağlar.
>Önümüzdeki dönemde Devlet tarafından eta saat uygulanacak Enerji Verimliliği teşviklerinden yararlanabilmeyi mümkün kılar.
14 – bakım işleri;
>Yaptığımız bütün işlerin enerji kayıplarını minumum seviyede tutmak için izolasyon yapıyoruz
>Otel, fabrika gibi mekanların batarya gruplarının iç aksamlarını yeniliyor ve  yeni kromlamasını yapıyoruz
>Boylerlerinizin iç yüzeylerinin temizlenip,boya ve bakımının yapılması
>Serpantinleri çelik çekme borudan kendimiz imal edip değiştiriyoruz.
>Isıtma kazanlarınızın duman borularını yenilenmesi bakımının yapılması
>Su deponuzun ve hidrofor sisteminizin temizlik ve bakımının yapılması.
>Su yumuşatma ünitenizin testini yapılması,filtre ve sistem bakımının yapılması 
>Buhar kazanları ve kondenstopların kondens depolarının bakımının yapılması 
>Palakalı eşanjörlerin kireçten oluşan tıkanmaları temizlenip contalarını yenilenip hazır hale getirilmesi.
>Toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin tasarımı, proje ve uygulamasının yapılması. 
>Toprak,su ve hava da mevcut potansiyel enerjiden faydalanarak, konfor kliması uygulamalarının atmosfere minimum Karbondioksit salınımı yaparak uygulanması.